Join Our WhatsApp Group!

Business Ideas: ₹5 kg માં બનાવો અને ₹15 kg માં વેચો, તમને જબરદસ્ત નફો થશે, જુઓ આ કયો ધંધો છે

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Business Ideas: સામાન્યતઃ, ખેતીના શેષવાળાથી મહત્વહીન રદ તરીકે ગણાતાં, જે કે ઉડવાનું અથવા દહાકવાનું, જેમણે વાયુમાં પ્રદૂષણ ઉત્પન્ન કરે છે. પરંતુ સારા તકનીક સાથે, આ રદ મૂળભૂત ઈંધનમાં બદલી શકાય છે.

એક નવી મશીન છે બ્રિકેટિંગ મશીન, જે ખેતી વસ્તુઓને દબાવવાથી ઊર્જાયુક્ત ઈંધન ઉત્પન્ન કરે છે, જેનો ઉપયોગ કોલથી સ્થાનાંતર કરવામાં આવવો શકાય. આ ગુરુત્વાકર્ષણ આપતી મશીન ગામના ઉદ્યામિઓને કચરાથી કમાણી માટે શાનદાર અવસર આપે છે, અને પરિસ્થિતિમાં પણ ફાયદો આપે છે.

કાચો માલ કેવી રીતે બનાવવો

કચરા ગાડવાની પહેલા, તેમના વિચારે ખુબ જ પાણી હોવું જોઈએ, જેમણે 8 થી 12 ટકા વચ્છ હોઈ. જો કચરો ખૂબ ગીળો હોઈ, તો તપાસવામાં પાણી ઊભી થવાનું અને જરૂર પડવાનું છે કે જ્યારે તે ઊભાણ થાય છે, અને તમાચાર કર્યાંત મશીનને કેટલાક કેટલાક દાગ થાય. તેથી, બ્રિકેટિંગ યૂનિટથી સજાવટિથી સંયુક્ત રોટરી ડ્રયર દ્વારા ગરબેજને વધારે ગરમ હવાથી શોષી લેવું.

એવા ઘિલાવટમય કચરા, જેમણા રંગેલા ડંગ વડાવવાનું સારાંશનો પામણાર હોય, એક ડિવાટરિંગ મશીનમાં પાર્શ્વગ્રાસ રોકવામાં આવવું જોઈએ. શ્રેષ્ઠ પરિણામો માટે, કચરાના ટુકડાઓ વચ્ચે 3 થી 6 મિલિમીટર હોવાથી શ્રેષ્ઠ છે.

આ વ્યવસાયમાંથી નફો કેવી રીતે મેળવવો

ગામોમાં, ધાનનો છાલ, સગરકાનું હાઇવ (બેગાસ), વુડ ડસ્ટ અથવા ગાયનો કચ્છ ખૂબ કમાં અથવા મફતે ઉપલબ્ધ છે. બ્રિકેટિંગ મશીનનું ચલાવવાનો ખર્ચ પણ થોડો છે, પ્રતિ કિલોગ્રામ લગભગ Rs 3. જો ધાનનો છાલ Rs 2 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ઉપલબ્ધ છે, તો ઇતર સામગ્રીઓથી બનાવવાનો ખર્ચ લગભગ Rs 5 પ્રતિ કિલોગ્રામ થાય છે.

જો તમે તેને Rs 15 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર વેચવાનો પ્રયાસ કરો છો, તો તમને પ્રતિ કિલોગ્રામ પર Rs 10 અથવા 200%નો લાભ થાય છે. એક ઔસતની મશીન, જેમણે પ્રતિ કલાક 300-500 કિલોગ્રામ ઈચ્છિત ઈચ્છાઓ બનાવી શકે છે, વાર્ષિક રીતે Rs 50 લાખ થવાનો લાભ આપી શકે છે. આ સ્પષ્ટ રીતે દરેકવર્ષે કચરા બ્રિકેટિંગ એક લાભદાયક વ્યાપાર છે અને ગામો માટે એક અચૂક વિકલ્પ છે.

Business Ideas
Business Ideas

બ્રિકેટીંગ મશીન કેવી રીતે કામ કરે છે?

આ મશીન ખેતીના અવશેષને દબાવવા માટે એક સ્ક્રૂનો ઉપયોગ કરે છે, તેને ઊર્જા આપવાની અને તેને બ્રિક-જેવું આકાર અને છેડાથી પરિસ્થિત બનાવવાનો કામ કરવામાં આવે છે. કચરો મશીનમાં પરવાહ કરવામાં આવે છે, જ્યારે એક હિન્નત્ર (600 ડિગ્રી સેલ્સિયસ) રોટેટ અને તેને દબાવવામાં આવે છે. ઊર્જાના કારણ, કચરામાં મૌજૂદ એક પદાર્થ જેમ કે લિગ્નોસેલ્યુલોઝ એક ચિપકાવાળાર રૂપમાં કાર્ય કરે છે. મશીનનો દબાવ કચરોને ઈચ્છિત ઈચ્છાઓમાં બદલેનો કામ કરે છે, જે ધૂમકેતલી બનાવવાનો કારણ લાભકર છે.

આ મશીનને ચલાવવા માટે ઘણી વધારે વિદ્યુત આવશ્યક નથી, 30 HP મોટર પર્યાપ્ત છે. એને એક વ્યક્તિ દ્વારા સરળતાથી ચલાવવામાં આવી શકાય છે અને ઘણી જગ્યામાં આવશ્યકતા નથી – માત્ર 30-35 વર્ગ ફીટ પર્યાપ્ત છે. આવા કારણે, છોટા ગામઓ અને સમુદાયોમાં ઉદ્યમાધિપતિઓ આસાનીથી તમારા સ્થાનોએ બ્રિકેટિંગ યુનિટ્સ સ્થાપિત કરી શકે છે.

કચરામાંથી બળતણ બનાવીને પૈસા કમાઓ અને પર્યાવરણને પણ સ્વચ્છ કરો

ખેતી અથવા પશુઓના કચરાથી બનાવવામાં આવવાના આ ઈંધન બ્રિક્સ ખાતરમાં ખોરાકાણા, કિલ્ન, ખોરાક ઉદ્યોગ અને બીજી સ્થળોને કોલ સ્થાને ખરેખર વાપરી શકાય છે. આ કોલથી વધુ વાર જળવાય છે અને વધુ ઉત્સર્ગ આપે છે. અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ? તે ધૂમ્ર મુકત!

આ વધારેવધારે વાપરાશ અને જમીન સુરક્ષિત રાખવાના સાધનાર આ પ્રક્રિયા ખાતરમાં લાવણાર છે. કૃષિપર પોતાના કચરાથી ઉપયોગ કરી શકે છે, કોલ ખરીદવાની જરૂર નથી. વેસ્ટ વેસ્ટનું યથાસંભાવ પ્રબંધન કરવાથી સ્મેલ્ટિંગ વેસ્ટમાંથી ઓછું મેથેન ગેસ છોડવામાં આવે છે. કારણકે ઈંધન ઉત્પાદન કરવાને નવા ફસલોની બનાવટ જરૂર નથી, તે એક શાશ્વત ઈંધન ચક્ર સ્થાપિત કરે છે.

વ્યવસાયમાં સરકારની ભૂમિકા

હજીર કરવામાં વધુ વળતરની અને પર્યાવરણ સ્નેહક વ્યાપારછે, પરંતુ દેશભરમાં તેનું અંગીકાર કરવા માટે પરંતુ શરૂઆતમાં સરકારનો આધાર આવશ્યક છે. ઇતિહાસ પર મશીનો પર સબસિડી અથવા ઇતર ઈચ્છાના સ્તરનો સમર્થન આપવાનો અભ્યાસ આવશ્યક છે.

રાજ્ય વિદ્યુત બોર્ડ્સ થકરાવાત્મક શક્તિ સ્થળો પાસે છોટા કારખાનાઓ સ્થાપિત કરી શકે છે જેમણે બોયલર ઍશ અથવા ફસલ અવશેષથી ઈચ્છાનો ઉત્પાદન કરવા માટે સ્થળો અને સમર્થન કરવામાં આવશ્યક છે. શહેરી ક્ષેત્રોમાં વર્ષાદના વસ્તુઓને અલગ કરવામાં અને તેને ઈચ્છા ઉત્પાદન સ્થાનો સુધી પહોંચવામાં સહાય કરવામાં મદદ કરવામાં આવશ્યક છે અને તે શ્રેષ્ઠ કચરા વ્યવસ્થાના માટે સહાયક થઈ શકે છે.

Business Ideas: નિષ્કર્ષ

અંતત, ખેતી અને શહેરોના કચરાથી ઇંધન બનાવવું આર્થિક અને પર્યાવરણમાં લાભદાયક છે. યથાસંભાવ સરકારની નીતિઓથી, આ શુદ્ધ તકનીક પૂરી દેશમાં કચરાને શ્રેષ્ઠ માનવય બદલી શકે છે.

Business Ideas | વ્યાપાર વિચાર: મહત્વપૂર્ણ લિંક

હોમ પેજ પર જવા માટેઅહીં ક્લિક કરો

Note: નમસ્કાર મિત્રો, અમે તમને gujyojana.com દ્વારા પહેલા સ્કીમ અને પરિણામ વિશે માહિતી આપીશું. પરંતુ અમારા દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીથી સંતુષ્ટ થવા માટે કૃપા કરીને એકવાર સત્તાવાર સમાચાર

Note: નમસ્કાર મિત્રો, અમે તમને gujyojana.com દ્વારા પહેલા સ્કીમ અને પરિણામ વિશે માહિતી આપીશું. પરંતુ અમારા દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીથી સંતુષ્ટ થવા માટે કૃપા કરીને એકવાર સત્તાવાર સમાચાર જુઓ. જો તમે કોઈપણ પ્રકારની માહિતી મેળવવા માટે પ્રથમ બનવા માંગતા હોવ તો અમારા ગ્રુપમાં જોડાઓ.

Leave a Comment