Join Our WhatsApp Group!

Business Ideas: ગરમીમાં ઠંડો મુનાફો! 80,000 રૂપિયા સુધી કમાઓ આ બિઝનેસથી!

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

ભારતમાં એક મહત્વપૂર્ણ પીયંકાર હશે, જેમ કે મિઠો અને શીતલ ઓછાયા સાથે કરાયું છે. રસીડસાઈડ ખેતરમાં તાજેતરના ખેતરીઓ દ્વારા તાજેતરનો રસ વેચવાનો એક સામાન્ય દૃશ્ય છે. પરંતુ શું તમે જાણતા છો કે આ સરળ વ્યાપાર પણ એક લાભદાયક ઉદ્યમાય અવસ્થાનો પણ રૂપ ધરવાની સંભાવના છે? આજે અમે તમને વહાન પર એક છોટા યંત્ર સ્થાપિત કરીને જવાનાર સરકાર દ્વારા રસીને વેચવાના વ્યાપાર વિશે માહિતી આપીશું.

મોબાઇલ જ્યુસ કાર્ટ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

સુગરકેન જ્યૂસ વેચવાના તમામ લાભો અને લાચાર્યમાન માટે, તમારી વસ્તુઓને એક દુકાન ખોલવાનારા અપરંત, તમને ગ્રાહકોને સીધે પહોંચવાના લાભમાં આવે છે. તમારી જ્યૂસ ડિસ્પેન્સર સજ્જ વાહનને તમારા ઇલાકાના વ્યસ્ત બજાર, પાર્ક, શાળાઓ, પર્યટન સ્થળો વગેરે ઉચ્ચ ટ્રેફિક સ્થાનોમાં લઇ શકાતા છે. જમીનારણને ચાલતી મશીન સ્થિત થતી અને સુગરકેન દબાવવાના સમયે, તેનાથી નકલાતા આવતા શબ્દો અને તાજગીના જ્યૂસની મહક ખરેખર લોકોને આકર્ષિત કરશે.

આ વ્યાપારમાં મુખ્ય નિવેશ સુગરકેન જ્યૂસ નિકાળવાની મશીનમાં છે, જે બહુમોડ અને સ્વચાલિત રૂપમાં ઉપલબ્ધ છે. મેન્યુઅલ મશીનો ચલાવવા માટે, તમને હેન્ડલ ઘૂમવું પડશે. આપટે મોડલ્સ 10-12 એચપીના સહુકાર ડીઝલ ઇજન પર ચાલશે અને તેમના વેહિકલને ચાલાવવાની સહાયક સાધનો સહિત રહેશે. આમ મેન્યુયલ મોડેલ્સ રાખવાનો મૂલ્ય સાપ્તાહમાં આવતો છે પરંતુ સ્વચાલિત મશીનો મૂલ્ય Rs 95,000 થવામાં આવે છે.

Earn up to 80,000 rupees from this business
Earn up to 80,000 rupees from this business

ઔસતના આધારે, 1-1.5 ક્વિંટલ સાખરાનાં 100-150 લીટર રસી ને નીકળવાની શક્યતા છે. તમારા યંત્રમાં ક્રશિંગ રોલર્સની સંખ્યા (2 અથવા 3 રોલર્સ), તમારી કુશળતા, અને તમારા પ્રદેશમાં ગ્રાહકના માંગના પર ઉત્પન્ન કપાસીના યંત્રના ઉપયોગકાર્યના આધારે ઉત્પન્ન કપાસી, ડીઝલ, અને મેન્ટેનન્સ પર વેરિએબલ ખર્ચોને ઘટક કરવાના બાદ, તમે દરરોજ સારાંશનો લાભ હાસિલ કરી શકો છો પરદીવાર Rs 2000-4000.

ભાડા, વિદ્યુત, અથવા કર્મચારી પગારના ખર્ચ નથી. યદિ તે દક્ષતાથી વ્યાપાર કરવામાં આવતો હોય, તો તમારે આ વ્યાપાર દ્વારા માસિક લાભ પરંતુ Rs 60,000 સુધી Rs 1 લાખ સુધીનો આવક પરંતુ હાસિલ કરવાની સામર્થ્ય છે.

આ સામગ્રી મહત્વપૂર્ણ છે

 • Juice Extractor: આ તમારું ખરો આયુદશાસ્ત્ર છે, તેને ખુબ પસંદ કરો. મેન્યુઅલ અથવા આટોમેટિક, 2 અથવા 3 રોલર્સ, માપ, લોહા અથવા સ્ટીલ – આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો છે. મેન્ટેનન્સ મેન્યુઅલમાં ઓછી છે. જો તમને વધુ રસ જોઈએ તો 3 રોલર્સ જ પસંદ કરો. સ્ટીલ સાફ દેખાતું છે, પરંતુ લોહાનો પણ ચર્ચાનું કારણ છે. એક છોટો અને સરળ યંત્ર મેળવો.
 • Cart: આ યંત્રને આ પર માઉન્ટ કરો. હેન્ડકાર્ટને હાથથી ધકેલવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. તમારી વાતચીતના વાયરેશનોને સહન કરવાના માટે એક મજબૂત આધાર આવશ્યક છે. સૂર્ય/વરસાદથી રક્ષા માટે એક છાયાા સ્થાપિત કરો.
 • Power source: મેન્યુઅલ. આટોમેટિક માટે 10-12 HP ડીઝલ ઇજન લઓ. તે વધુ શક્તિ પ્રદાન કરે છે અને રીફ્યુલ કરવું સરળ છે. કેટલાક યંત્રોમાં વિદ્યુતપરંતુ શરૂ કરવા માટેનો વિકલ્પ પણ છે.
 • Additional accessories: વધુ વેચવાના લાભ માટે સિંક, આઇસબોક્સ, ગ્લાસ, LED લાઇટ્સ ઉમેરો. યંત્રને રંગીન બનાવવાની માટે સજાવટ કરો. સુરક્ષા માટે ફોગ લાઇટ્સ અને બંપર્સ સ્થાપિત કરો. ડિઝાઇન સાથે સાઈનબોર્ડ્સ અને સ્ટિકર્સ પણ લાગુ કરવામાં આવી શકે છે.

આવશ્યક વસ્તુઓની પસંદગી

 • Juice Extractor: આ તમારી વાસ્તવિક સાધન છે – ખૂબ જ પસંદ કરો. મેન્યુઅલ કે સ્વચાલિત, 2 કે 3 રોલર, મોટાઈ, આયરન અથવા સ્ટીલ – આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો છે. મેન્ટેનન્સ મેન્યુઅલમાં ઓછી છે. 3 રોલર માત્ર તમે વધુ જ્યૂસ માટે લેવા છતાં. સ્ટીલ સાફ દેખાય છે, પરંતુ આયરન પણ ચઢાવી શકે છે. એક છોટી અને સરળ મશીન મળાવવાનો પ્રયાસ કરો.
 • કાર્ટ/કાર્ટ: આ ઉપર સ્થાપિત કરો. હેન્ડકાર્ટ હાથથી ધકેલવા માટે બનાવવામાં આવે છે, પરંતુ તે ઑટો અથવા ઇ-રિક્ષાના માધ્યમથી માર્ગદર્શન કરી શકાતો છે. કંડોમ ટાળવા માટે એક મજબૂત આધાર જરૂરી છે. સૂર્ય/વર્ષાને પરસ્પર સારવા માટે એક છત સ્થાપિત કરો.
 • શક્તિ સ્રોત: મેન્યુઅલ. સ્વચાલિતમાં 10-12 એચપી ડીઝલ ઇજન લવામાં આવશે. તે વધુ શક્તિ પ્રદાન કરે છે અને રિફ્યુયલ કરવું સરળ છે. કેટલાક મશીન્સ સ્ટાર્ટ કરવા માટે ઇલેક્ટ્રિસિટીના સહિત છે.
 • અતર સાજગારો: વધારો વેચવા માટે સિંક, આઇસબોક્સ, ગ્લાસ, LED પ્રકાશો ઉમેરવાનું. મશીનને રંગીને સજવાવાનો પ્રયાસ કરો. સુરક્ષા માટે ફોગ પ્રકાશો અને બમ્પર્સ સ્થાપિત કરો. સાઇનબોર્ડ્સ અને ડિઝાઇન સાથે સ્ટિકર્સને પણ સ્થાપિત કરવાનો વિચાર કરો.

કામ શરૂ કરવા માટે

 • Place: પ્રથમ, એવી સ્થળ શોધો જોઈએ જેમણે ગુંડાળ હોય – માર્કેટ, પાર્ક, શાળા, ચોરાહો અને બીજા. જાહેર સ્થળોમાં કામ કરવા માટે લાયસન્સ પ્રાપ્ત કરો. લોકોને આકર્ષિત કરવા માટે યોગ્ય સ્થળ પસંદ કરો.
 • Where to get the goods: સ્થાનિક મોલમાંથી તાજેતર કપાસ લાવવો. નિર્ધારિત સ્થાને સમયસર પર વિતરણ કરો. જરૂર પર તમારા કેટલાક સપ્લાયર્સના રૂપરે રાખો.
 • Employees: કપાસ, મશીન ચલાવવી, સફાઈ અને અન્ય કામ માટે સહાયક રકમ રજૂ કરો. તેમને દિવસના સ્થિર પગાર અને ચઢાવાની પરિક્રમાઓ આપો.
 • How to work: કપાસને ધોવો, તેને છોટા ટુકડામાં કાપવા અને મશીનમાં રાખવા. કંટેનરમાં છેલ્લેલો રસ એકત્ર કરો. તંતુઓ દૂર કરવા માટે સિઝ કરો. ગ્રાહકો ઇચ્છા કરતા હોય, આદુરના અને લીમંના સ્વાદ ઉમેરો. વિકળ્પ ગ્લાસ/બોટલમાં તાજગીથી પરોસો.
 • Cleanliness: હંમેશા સાફ રાખો. દુકાન બંધ થવાના બાદ, મશીન અને માલ પર પૂરતી પરિશ્રમ કરો. યોગ્ય સફાઈથી બંધ અથવા ક્ષતિના જોખમ ઘટકો ના થવાનો ખતરો ઘટવો.
 • Promotion: તમારી સેવા વિક્રયસ્થળો (સ્થળ, કચેરી, શોપ્સ) પર માહિતી આપો. સંપર્ક નંબરસાથે લેફલેટ વિતરિત કરો. બાળકોને બ્રાન્ડ એમ્બેસડર બનાવો. ટ્રાયલ ચાલવા માટે પરવાનગી આપો.
 • Money management: ખર્ચને ઓછો રાખો,
 • પરંતુ રસના ગુણવત્તા પર શસ્ત્રોને બિગડાવા નહિ. લાભ વધારવાના માટે ખરીદી, સ્ટૉક અને ઓપરેશન્સને યોગ્યરીતે સંચાલિત કરવું. વિક્રય અને ખર્ચનો ટ્રેક રાખવો.
 • Customer Service: શ્રેષ્ઠ પ્રચાર તમારા ગ્રાહકો છે. શ્રેષ્ઠ રેટ અને સાફ રસ પરોસો. નિયમિત ગ્રાહકોનો ધ્યાન રાખો. ફરી પરતી ટાળિયે પર પ્રતિસાદ આપો. ગ્રાહકો તમારી શ્રેષ્ઠ પ્રચાર છે.

આ સફળતાની યુક્તિ છે

સુગરકેન જ્યૂસ વેચવાનો વ્યાપાર વ્યક્તિઓને સ્વતંત્રાપણની શ્રેષ્ઠ સંધિ પરત કરે છે અને થોડા નિવેશ સાથે ચંદન આવક કમાવવાનો સૌથી ચંદનો અવસર પ્રદાન કરે છે. પરંતુ દરેક કામ જેવું, તેની શ્રેષ્ઠ યોજના, યોગ્ય અમલ અને પ્રારંભમાં કઠીન પરિશ્રમ પણ જરૂર થાય છે. માર્કેટને સમજવું, ખર્ચોને નીચા રાખવો, શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા, ગ્રાહકોનો ધ્યાન રાખવો અને સ્માર્ટ કામ કરવો મહત્વપૂર્ણ છે. મશીનનું યથાસંભાળ કરવું અને ખોરાક સુરક્ષા નિયમોને અનુસરવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે.

Note: નમસ્કાર મિત્રો, અમે તમને gujyojana.com દ્વારા પહેલા સ્કીમ અને પરિણામ વિશે માહિતી આપીશું. પરંતુ અમારા દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીથી સંતુષ્ટ થવા માટે કૃપા કરીને એકવાર સત્તાવાર સમાચાર જુઓ. જો તમે કોઈપણ પ્રકારની માહિતી મેળવવા માટે પ્રથમ બનવા માંગતા હોવ તો અમારા ગ્રુપમાં જોડાઓ.

Leave a Comment