Join Our WhatsApp Group!

Gyan Setu Merit Scholarship 2024 | જ્ઞાન સેતુ મેરીટ શિષ્યવૃત્તિ 2024, સંપૂર્ણ માહિતી જુઓ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

તમારું સ્વાગત છ! આ લેખમાં અમને “Gyan Setu Merit Scholarship 2024” વિશે માહિતી સાંભાળવાનો માટે મૌકો મળ્યો છે। આ સ્કોલરશિપ દ્વારા કેવી રીતે 2024 માં છાત્રોને ઉત્કૃષ્ટતા અને જ્ઞાનમાં નવા ઉન્નતિઓ મળી રહ્યાં છે, તે પર વિસ્તાર આપીએછે। ચાલો, આ સ્કોલરશિપના મહત્વપૂર્ણ દિશાઓને સમજીએ અને આવતા વર્ષ 2024માં છાત્રો માટે આ યોજનાઓનો પ્રદાન કરવાનો તરીકો જાણો.

વર્તમાન વિચારની છેલ્લા મામલાના યોગ્યતાનો છતાં, વાર્ષિક 30,000 વિદ્યાર્થીઓને છોડતા છતાં, આ નિર્ણય લઈ ગયો છે કે વિદ્યાર્થીઓને પસંદ કરવાની અને તેમને છતાં 6 થી 12 તક વિષય અધ્યયન કરવાની યોજના લાગુ કરવામાં આવશે. આ સાથે નીચેના શરતોને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવી છે. પ્રસ્તાવનામાં છતાં શું રહેવું છે અને કેવી રીતે વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાત રાજ્ય સ્કોલરશીપ યોજનાનો લાભ ઉઠાવી શકે છે, સ્કોલરશીપ માટે વિદ્યાર્થીઓને કેટલી ટકા માર્ક્સ લાવવી જોઈએ, કોલેજ વિદ્યાર્થીઓ કેવી રીતે અરજ કરી શકે છે, યોગ્યતા માપદંડ અને સ્કોલરશીપ મેળવવાના માટે કઈ દસ્તાવેજો જરૂરી છે. આ સ્કોલરશીપ પ્રોગ્રામ વિશે વધુ વિગતો માટે, આ આર્ટિકલને છોડવાના માટે સમાપ્ત સુધી વાંચો.

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Table of Contents

Gyan Setu Merit Scholarship 2024 | જ્ઞાન સેતુ મેરીટ શિષ્યવૃત્તિ 2024

યોજનાનું નામમુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર
ક્યા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને સહાય મળવાપાત્ર છે?ધોરણ ૬ થી ૧૨માં અભ્યાસ માટે
સહાયની રકમધોરણ ૬થી ૮નો અભ્યાસ કરવા માટે વાર્ષિક ₹ ૨૦,૦૦૦
ધોરણ ૯ થી ૧૦નો અભ્યાસ કરવા માટે વાર્ષિક ₹ ૨૨,૦૦૦
ધોરણ ૧૧થી ૧૨નો અભ્યાસ કરવા માટે વાર્ષિક ₹ રપ,૦૦૦
અધિકૃત વેબસાઇટgssyguj.in

Gyan Setu Merit Scholarship 2024 | જ્ઞાન સેતુ મેરીટ શિષ્યવૃત્તિ 2024: લાભ

તમારાં બચ્ચાઓનો જો સ્વતંત્ર ધોરણ 6માં પ્રવેશ થવામાં આવશે અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત નિયમોના અનુસાર પસંદ થવામાં આવશે, તે વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 6થી પ્રારંભ થતા સકોલરશીપનો લાભ ઉઠાવશે.

ધોરણ 6માં પ્રવેશ મળતાં વિદ્યાર્થીઓને ધોરણ 6 થી 12 સુધીનો સકોલરશીપનો લાભ મળશે.

સકોલરશીપના રકમો ની વિગતો નીચે છે:

 • ધોરણ 6 થી 8 સુધી અધ્યયન કરવાના માટે વાર્ષિક ₹20,000
 • ધોરણ 9 થી 10 સુધી અધ્યયન કરવાના માટે વાર્ષિક ₹22,000
 • ધોરણ 11 થી 12 સુધી અધ્યયન કરવાના માટે વાર્ષિક ₹25,000
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

મુકાબલે મુકાબલે મોકલવામાં આવવાના અલાવા, સરકારી અથવા કંપોઝ શાળાઓમાં ધોરણ 6માં પ્રવેશ મળે છે અને ધોરણ 6માં અધ્યયન કરતા રહેવાના વિદ્યાર્થીઓને પરિપ્રેક્ષ્યનાં છોડવામાં આવશે.

 • ધોરણ 6 થી 8 સુધી અધ્યયન કરવાના માટે વાર્ષિક ₹5,000
 • ધોરણ 9 થી 10 સુધી અધ્યયન કરવાના માટે વાર્ષિક ₹6,000
 • ધોરણ 11 થી 12 સુધી અધ્યયન કરવાના માટે વાર્ષિક ₹7,000

તેમ સ્થિતિઓમાં, જ્યારે કોઈ પણ શાળા ધોરણ 9 થી 10 અથવા ધોરણ 9 થી 12 માટે એડ કરાય છે અને ધોરણ 6 થી 8 માટે સ્વ-સાહાયક શાળા તરીકે કાર્યરત છે, અથવા ધોરણ 6 થી 8 માટે એડ અને ધોરણ 9 થી 10, ધોરણ 9 થી 12, અથવા ધોરણ 11 થી 12 માટે સ્વ-સાહાયક રીતે ચાલતા છે—તેમજ તેમ ચાર ઉપરાંતના તમામ શરતોના પૂરા થવાના પછી, તેમના પ્રવેશ થવાનાર વિદ્યાર્થીઓ એવી શિક્ષણ ધોરણના સ્વ-સાહાયક તરીકે ચાલતા સમયના પ્રમાણમાં વર્ષના પરિમિતિયમાં શિક્ષણ મળવામાં આવશે.

Gyan Setu Merit Scholarship 2024 | જ્ઞાન સેતુ મેરીટ શિષ્યવૃત્તિ 2024: વિદ્યાર્થી અને શાળાને સહાયમાં સમયાંતરે વધારો

પ્રતિ ત્રણ શૈક્ષણિક વર્ષોના બાદ, રાજ્ય સરકાર વિદ્યાર્થીઓને 5A અને 5B માટે મેળવાતા વિદ્યાર્થીવૃત્તિના રકમ અને 6A માટે સરકારી શાળાઓને પ્રદાન થતી આર્થિક મદદ વધારવાનો આવલોકન કરશે.

Gyan Setu Merit Scholarship 2024 | જ્ઞાન સેતુ મેરીટ શિષ્યવૃત્તિ 2024: રકમ

 • પ્રવેશ મળેલ દર વિદ્યાર્થી માટે ₹2,000 ધોરણ 6 થી 8 સુધી.
 • પ્રવેશ મળેલ દર વિદ્યાર્થી માટે ₹3,000 ધોરણ 9 થી 10 સુધી.
 • પ્રવેશ મળેલ દર વિદ્યાર્થી માટે ₹4,000 ધોરણ 11 થી 12 સુધી.

Gyan Setu Merit Scholarship 2024 | જ્ઞાન સેતુ મેરીટ શિષ્યવૃત્તિ 2024: લાભાર્થીઓ નક્કી કરવા માટે સામાન્ય પ્રવેશ પરીક્ષા

 • રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ સામાન્ય પ્રવેશ પરીક્ષાનું આયોજન અને ચાલવવાનું કરશે.
 • તેમજે, પરીક્ષાના અભ્યાસ, પરીક્ષાનો ઢાંચો અને સહાયક નિયમો પણ રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ઘોષવામાં આવશે.
 • ધોરણ 1 થી 5 સુધીનો સરકારી અથવા સહાયક પ્રાથમિક શાળામાં પરિનિરીક્ષિત અભ્યાસ પૂર્ણ કરેલા, હવે ધોરણ 5માં અથવા ધોરણ 5 પર્યાયપૂર્વક અભ્યાસ કરતાં હવે વાચાયેલા વિદ્યાર્થીઓ રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા આયોજિત સામાન્ય પ્રવેશ પરીક્ષામાં ઉભા રહી શકશે.
 • આ પરીક્ષાના વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્તરકી રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા નિર્ધારાતા રહેશે.
Gyan Setu Merit Scholarship 2024
Gyan Setu Merit Scholarship 2024

Gyan Setu Merit Scholarship 2024 | જ્ઞાન સેતુ મેરીટ શિષ્યવૃત્તિ 2024: સામાન્ય એસ ટેસ્ટ પરિણામ અને મેરીટ યાદી

 1. સામાન્ય પ્રવેશ પરીક્ષામાં કટક માર્ગના ચાર વધુ અંક મેળવવાવાળા પ્રબુદ્ધ વિદ્યાર્થીઓનો યાદી રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા માનવ શાળાના નિર્દેશકને પરિપત્ર કરવામાં આવશે.
 2. આ યાદીમાંથી વિદ્યાર્થીઓની દસ્તાવેજીકરણ સરકારી શાળાઓના જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા અને સંબંધિત શાળાના જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા માનવ શાળાના નિર્દેશકના આદેશો અને માર્ગદર્શન અને તપાસણ કરવામાં આવશે.

Gyan Setu Merit Scholarship 2024 | જ્ઞાન સેતુ મેરીટ શિષ્યવૃત્તિ 2024: વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા

CM Gnanasetu Merit Scholarship માટે યોગ્ય અને તપાસણ પછી વાલગામનાં વિદ્યાર્થીઓની કચ્છામાં, શાળાના નિર્દેશક, પોર્ટલ પર એક વિશિષ્ટ પોર્ટલ પર પ્રકટ કરવામાં આવશે,

રાજ્ય સત્ર સૂચી બનાવવાના દૌરાન, સરકારના નિયમો અને પ્રતિષ્ઠાતા જાતિઓના વિદ્યાર્થીઓને શામેલ કરવામાં આવશે અને પ્રતિ વર્ગના 50% લાભાર્થીઓ કાકડી થવાના નિયમોના અનુસાર છે. તમારે છેતરફ સુધી સ્કોલરશીપનો લાભ મળવો એવા વિદ્યાર્થીઓ 3 નંબરમાં આવવાના દિવસમાં પ્રગટ થવામાં આવશે.

આ શિક્ષણ માટે યોગ્ય વિદ્યાર્થીઓ માટે, શાળાઓ તે છઠ્ઠમાં પ્રવેશ મળવાથી તેમના છઠ્ઠના જનરલ રજીસ્ટર નંબર, શાળાના પ્રધાનના સહીગાળા, અને વિદ્યાર્થીના માટે એક પ્રતિ સાથે શિક્ષણના પ્રમાણનો પ્રમાણપત્ર જાહેર કરશે.

વિદ્યાર્થીના અભિભાવકને આ પ્રમાણપત્રને નિર્ધારિત સમયમાં પોર્ટલ પર મુકવામાં આવવું અને તમારા પસંદગીના શાળામાં પ્રવેશ મળવાનો સંપૂર્ણ જવાબદારી વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરિવારો પર છે, જે છેતરફ, જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી, જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી અથવા શાળાઓ તેમના પરવાહ નહોઈ.

Gyan Setu Merit Scholarship 2024 | જ્ઞાન સેતુ મેરીટ શિષ્યવૃત્તિ 2024: રકમ ચુકવણી પ્રક્રિયા

આ યોજનાની અધીન શિક્ષણના નિર્દેશક દ્વારા સ્કોલરશીપ્સ સીધાં વિતરિત થાય છે.

 • સ્થાનાંતર (DBT) સ્થાનાંતર તમારા વિદ્યાર્થી / દેખરાવનારના બેન્ક એકાઉન્ટમાં સીધાં કરવામાં આવશે. બી. શિક્ષણ નિર્દેશકએ વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશને તપાસવા માટે આ શિક્ષણ યોજનાના પોર્ટલ પર દિલખુલાસથી જાહેર કરવાના પરિણામે, જેનો સંમતિ લેવા માટે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી અને જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી.
 • વિદ્યાર્થીઓને સારવાર પાડવા માટે છઠ્ઠમાં 50% શિક્ષણ યોજના મુજબ તમારા વારલીના ખાતામાં DBT દ્વારા શિક્ષણ નિર્દેશકને તક તેમના ખાતામાં શીઘ્ર ચૂકવવાનો હશે.
 • શિક્ષા વર્ષના દૂસરા સેમિસ્ટરના પ્રારંભમાં, વિદ્યાર્થીઓના પહેલા સેમિસ્ટરમાં 80% અટેન્ડન્સની ન્યૂનતમ પર પ્રથમ રચતા વચ્ચે, અનુશોચના પૈસાનો 50% દૂસરો ભાગ છે. જ્યારે વિદ્યાર્થી દરેક વર્ગ 7 પર પહોંચે છે, ત્યારે સાતમાં વર્ષના પ્રારંભમાં, વચ્ચે 6 વર્ગના દૂસરા સેમિસ્ટરમાં 80% અટેન્ડન્સની આધારે, દ્વિતિય વર્ષના શિક્ષાવર્ષના 50% પ્રથમ રચતા વચ્ચે ચૂકવવો જોઈએ.
 • શિક્ષાવર્ષના દૂસરા સેમિસ્ટરના પ્રારંભમાં, પ્રથમ સેમિસ્ટરના 7માં વર્ગના 80% અટેન્ડન્સની આધારે, શિક્ષાવર્ષના દૂસરા ભાગનો 50% પૈસો ચૂકવવાનો આદેશ છે.

Gyan Setu Merit Scholarship 2024 | જ્ઞાન સેતુ મેરીટ શિષ્યવૃત્તિ 2024 પોર્ટલ

ખેતીવાર તમારા સંબંધિત જિલ્લા હેલ્પડેસ્ક નંબરથી અથવા પ્રાથમિક જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીના કચેરે સંપર્ક કરવાનાં માટે છે, જો તમારા પાસે નીચેનાં કોઇનાં પ્રશ્નો છે:

 • તમારું નામ વર્તમાન મેરિટ યાદિમાં નથી.
 • શાળા પસંદગીના બાબતમાં મતભેદ છે.
 • તમારો અરજીનો નિષ્કારણ થયો છે.
 • ફોર્મ ભરવાનીમાં સહાય/અનુમતિ જોઈએ.
 • યોજનાનાં બારે અન્ય પ્રશ્ન અથવા મારગદર્શન.
 • કોઈ તકનીકી સમસ્યા.

Gyan Setu Merit Scholarship 2024 | જ્ઞાન સેતુ મેરીટ શિષ્યવૃત્તિ 2024: લિંક

સત્તાવાર વેબસાઇટઅહીં ક્લિક કરો
જ્ઞાનસેતુ યોજના માહિતી PDFઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી ફોર્મઅહીં ક્લિક કરો
મુખ્ય શિક્ષક/શાળા લૉગિનઅહીં ક્લિક કરો
મેરિટ લિસ્ટ પીડીએફ ફાઇલઅહીં ક્લિક કરો 
હોમ પેજ પર જાઓઅહીં ક્લિક કરો

Note: નમસ્કાર મિત્રો, અમે તમને gujyojana.com દ્વારા પહેલા સ્કીમ અને પરિણામ વિશે માહિતી આપીશું. પરંતુ અમારા દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીથી સંતુષ્ટ થવા માટે કૃપા કરીને એકવાર સત્તાવાર સમાચાર જુઓ. જો તમે કોઈપણ પ્રકારની માહિતી મેળવવા માટે પ્રથમ બનવા માંગતા હોવ તો અમારા ગ્રુપમાં જોડાઓ.

Leave a Comment