Join Our WhatsApp Group!

Personal Loan From Marksheet: હવે તમે તમારી 10મી માર્કશીટ કરીને પણ પર્સનલ લોન લઈ શકો છો, જુઓ સંપૂર્ણ માહિતી

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Personal Loan From Marksheet: બાળપણથી અમે આવી સાંજે સાંજે સાંજે શોણે છે કે તમે બેંકમાં તમારી 10મી કલાસની માર્કશીટનો રાખીને ઋણ મળવા શકો છો, પરંતુ આ એક અપૂર્ણ સત્ય છે. કૃપા કરીને જણાવો કે બેંક તમને માર્કશીટ આધારિત ઋણ આપશે કેવી રીતે. માર્કશીટ ફક્ત એક દસ્તાવેજ છે; આ ઋણ મેળવવામાં સહાય કરવામાં આવી શકે છે, પરંતુ તેમનો કોઈ વાસ્તવિક સંપત્તિ નથી પ્રસત.

પરંતુ ઘણા લોકોએ અનસરી સંગઠનોમાંથી ઋણ આપવાની રહેમત આપવાનું થતું કારણ કે તેઓ જાણવાનું છે કે આ વ્યક્તિ માર્કશીટ વગર આગળ વધવાની સાથે મોકલશે નહિ, પરંતુ આ પ્રક્રિયા પહેલાં થતી હતી, હવે તે થતી નથી.

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

આ કારણે માર્કશીટથી ઋણ મળવું અસંભવ છે. ઋણ મળવાની મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ PAN કાર્ડ છે. PAN કાર્ડ વગર કોઈ બેંક અથવા નોન-બેંકિંગ આર્થિક કંપની તમને ઋણ આપશે નહિ, એવી પણ ₹ 1 સુધી. આજે અમે માર્કશીટ સાથે ઋણ કેવી રીતે મળવું તે વિશે ચર્ચા કરશીએ. અમે પૂરી માહિતી જાણવાની કરશીએ.

લોન નામમાર્કશીટમાંથી વ્યક્તિગત લોન
લેખનું નામમાર્કશીટમાંથી વ્યક્તિગત લોન
લોનનું વર્ષ2024
યોજનાનો લાભ કોને મળશે?બધાને

Personal Loan From Marksheet: પાત્રતા

જો કોઈ ઋણ માટે બેંક અથવા કોઈ નોન-બેંકિંગ આર્થિક કંપનીમાંથી અરજદાર બનવાની ઇચ્છા છે, તો તેમની નિમ્નતમ વય 18 વર્ષ અને અત્યારે તેમ પરંતુ તેમને આધાર કાર્ડ અને પેન કાર્ડ હોવો જોઈએ. સાથે સાથે, બેંકમાં CIBIL સ્કોર પણ ચાલના લાયક જોઈએ અને પરંતુ તેમને બંધારિત શરતો અને શરતોને સવાર કરવાની આવશ્યકતા છે.

Personal Loan From Marksheet
Personal Loan From Marksheet

Personal Loan From Marksheet: નાના શહેર અને મોટા શહેરમાં માર્કશીટ દ્વારા લોન લઈ શકાય છે

15 વર્ષ પહેલા, જ્યારે દુનિયાને ડિજાઇટાઇઝ થવાનું શરૂ ન થયું હતું, ગામના મહાજનો હાય સ્કૂલ પાસ વિદ્યાર્થીના માર્કશીટને તેમનું સંપત્તિ તરીકે મનાવતા. અને તે માર્કશીટ પર આધાર રાખી, તેને ઓછી રકમ આપવામાં આવતી, સામાન્યતઃ પરિપંથી ₹ 10,000 સુધી અને તે પર 20% સુધીની વ્યાજદર પણ લઇ લેવામાં આવતી.

ધનલેન્ડર જાણતો હતો કે આ વિદ્યાર્થી તેમની ઋણ રકમ પાછા કરવાનો પ્રયાસ ન કરે તો, તે પર તમારી માર્કશીટ કબજા કરી શકાય. બિનમુલ્ય માર્કશીટ વગર આ વિદ્યાર્થીએ આગામી વર્ગમાં અગત્ય શિક્ષણ અને કોઈ પણ કામ મળવું મુશકેલ થવું. આ પહેલે થતું હતું, પર હવે આ રીતે થતું નથી.

હવે જો એક ધનલેન્ડર માર્કશીટને વ્યાજે રજુ કરે છે, તો તે નવી માર્કશીટને મળવાના માટે અરજી કરી શકાય છે. અને તત્કાલિક વ્યાપારમાં, માર્કશીટનો ફોટોકોપી પર્યાય છે, અને તેને પ્રિન્ટરથી સરળતાથી છાપી શકાય. જો પરમાણની માર્કશીટ જરૂરી હોય, તો તેને પ્લાસ્ટિક માર્કશીટ પણ બનાવી શકાય છે.

Personal Loan From Marksheet: નોંધ લેવા જેવી બાબતો

જ્યારે તમે ઘરે બેસી ઑનલાઇન લોન મેળવવાની વિચારો છો, તો પ્રથમાં તમારે લોન લેવાના એપ્લિકેશનના અનુભવને જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે, જેમ કે કેટલા લોકો એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કર્યું છે અને તેનો Google Play Store પર રેટિંગ શું છે.

અને તેમની સમીક્ષા કેવી છે, આ બધાનો વિશ્લેષણ પછી તમે માત્ર તે એપ્લિકેશનમાંથી લોન લેવાનો નિર્ણય લેવો જોઈએ, અને પણ તમે લોનના વ્યાજ અને પ્રોસેસિંગ ફી વગેરે મુદ્દા પર તમારે જાણવું જોઈએ.

જો તમે બેંકમાંથી લોન લેવાનું વચ્ચે, તો લોન લેવાની સમયે, તમારે બેંકને ઘણી જાણકારી મળવી જોઈએ, જેવાકે વર્તમાનમાં વ્યાજ કેટલાય છે, અને પણ વ્યાજ વાર્ષિક અથવા માસિક છે, બેંક એ ખાસ પરિસ્થિતિઓ પર ગહેરાઈથી શોધવી જોઈએ, તમારે આવશ્યક છે કે કે બેંક એ ખાસ છે કે સરકારી છે, આ બધાનો જાણવું પરંતુ પછી તમે લોન લેવા માટે આગળ વધવા માટે જોઈએ.

Personal Loan From Marksheet | માર્કશીટમાંથી વ્યક્તિગત લોન: મહત્વપૂર્ણ લિંક

Home PageClick Here

Note: નમસ્કાર મિત્રો, અમે તમને gujyojana.com દ્વારા પહેલા સ્કીમ અને પરિણામ વિશે માહિતી આપીશું. પરંતુ અમારા દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીથી સંતુષ્ટ થવા માટે કૃપા કરીને એકવાર સત્તાવાર સમાચાર

Note: નમસ્કાર મિત્રો, અમે તમને gujyojana.com દ્વારા પહેલા સ્કીમ અને પરિણામ વિશે માહિતી આપીશું. પરંતુ અમારા દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીથી સંતુષ્ટ થવા માટે કૃપા કરીને એકવાર સત્તાવાર સમાચાર જુઓ. જો તમે કોઈપણ પ્રકારની માહિતી મેળવવા માટે પ્રથમ બનવા માંગતા હોવ તો અમારા ગ્રુપમાં જોડાઓ.

Leave a Comment