Join Our WhatsApp Group!

PM Kisan 16th Kist Date Update: આ તારીખે 16મો હપ્તો આવશે, રાહ પૂરી થઈ, ટૂંક સમયમાં જુઓ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

PM Kisan 16th Kist Date Update: ભારત સરકારે પ્રધાન મંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના શરૂ કરી છે અને દેશભરમાં લાખો અને કરોડો કૃષકો તેના લાભ મેળવી રહ્યા છે. અહીં સુધી સરકારે 15 કોષ્ટકોને કૃષકોના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કર્યા છે.

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

ખેડુતો લાંબા સમય થી 16મી ક્ષણી માટે માટે મુકવા માટે બધી વાંચની છે, સરકાર દ્વારા હજી કોઈ આધિકારિક જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ ભારતના 10 કરોડ ખેડૂતો મોટે જોવા માટે વાંચવા આવે છે કે કેટલાક મોટાના 16મી ક્ષણીનો ₹ 2000 તેમના બેન્ક એકાઉન્ટમાં કેવી રીતે આવશે. હાલ હાલમાં, આ યોજનાની સંબંધિત નવીન અપડેટ આવી છે. ચાલો વધુ જાણીએ.

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

PM કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના સરકારે 2019માં કૃષકોને આર્થિક મદદ આપવા માટે શરૂ કરી હતી. તેથી પછી આજે સુધી દેશના 10 કરોડ કૃષકો આ યોજનાનો લાભ મેળવી રહ્યા છે. આ યોજનાની તહેવાર રૂ. 6000 દેશના કૃષકોના એકાઉન્ટમાં ત્રણ કોષ્ટકોની રીતે પ્રતિ વર્ષ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે.

PM Kisan 16th Kist Date Update
PM Kisan 16th Kist Date Update

15 મી કોષ્ટકની પૈસાની રકમ નવેમ્બર 15ના તારીખે કૃષકોના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી, હવે કૃષકો 16 મી કોષ્ટકની માટે ઉમેદવાર છે. આ યોજનાનો લાભ આ વસ્તુને મળશે જે કૃષકોનો eKYC પ્રક્રિયા પૂરી થઇ ગઈ છે અને તેમને તેમના ભૂમિ ચકાસણી પણ કરાઈ ગઈ છે.

PM Kisan 16th Kist Date Update | PM કિસાન 16મી કિસ્ટ તારીખ અપડેટ

યોજનાનું નામપીએમ કિસાન યોજનાલેખનું નામપીએમ કિસાન 16મી કિસ્ટ તારીખ અપડેટઆયોજન વર્ષ2024યોજનાનો લાભ કોને મળશે?તમામ ખેડૂતોને

PM Kisan 16th Kist Date Update: છેતરપિંડીથી બચવા માટે આ કરો

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના અધીન ધપન રોકવા માટે, હવે કૃષકોને e-KYC પર પાસ કરવામાં આવેલ છે. જે કૃષકો e-KYC પૂર્ણ ન કર્યા હોય, તેમના ખાતામાં આગામી હડતા જમા થવામાં નહીં આવશે. અનેક કૃષકોને તેમની e-KYC પૂર્ણ કરી નહોતી, જેનાથી તેમના ખાતામાં પણ 15 મી હડત નહીં થઇ રહ્યો છે. જે કૃષકો તેમની e-KYC પૂર્ણ કર્યા હોય તેવા કૃષકોના ખાતામાં 15 અને 16 મી હડત એકસાથે જમા કરવામાં આવશે. આનો અર્થ છે કે જો કૃષકો જેમના ખાતામાં 15 મી હડત ન જમાય છે તેમ જ e-KYC અધૂરી હોય તેમને હવે તેમને 16 મી હડત મળશે જેમાં ₹4000 મળશે.

PM Kisan 16th Kist Date Update: ઘરે બેઠા ઈ-કેવાયસી કેવી રીતે કરાવવું

સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ નવું અપડેટના અનુસાર, હવે કૃષકો ઘરે બેઠા એ-કોઈસ પૂર્ણ કરી શકે છે. આ માટે તમે આધારિક વેબસાઇટ પર જાવીને ‘કૃષક કોર્નર’ વિકલ્પ પર ક્લિક કરવું પડશે,

અહીં તમે એ-કોઈસ વિકલ્પ મળશે, તેને પસંદ કરીને અને તમારો આધાર નંબર દાખલ કરવો પડશે. પછી તમારા નોંધાયેલ મોબાઇલ નંબર પર OTP મોકલવામાં આવશે, જેની પરિશ્રમનું પરીક્ષણ પછી તમારી પ્રક્રિયા પૂરી થઈ જશે.

PM કિસાન 16મી કિસ્ટ તારીખ અપડેટ: 16મા હપ્તાના પૈસા ક્યારે આવશે?

ખેડૂતો ખૂબ લાંબો સમય થી મુજબ છે કે તેમને તેમના એકાઉન્ટમાં 16વી કોષ્ટકની પૈસાને ક્યારે મેળવવી જોઈએ તે જાણવા માટે વધુ સમયથી વાંચ્છતા હતા. મહત્વપૂર્ણ છે કે સરકારે અહીં સુધી 16વી કોષ્ટકની તારીખ વિશે કોઈ જાહેરાત કરી નથી. પરંતુ, મીડિયા અહીં પ્રકારની રિપોર્ટ અનુસાર, 16વી કોષ્ટકના પૈસાને ફેબ્રુઆરીના છેલામાં, સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યા પછી ખેડૂતો સુધી મોકલી શકશે પર 28 ફેબ્રુઆરીના અંત સુધી તેમના બંધાને.

તેમની e-KYC પૂરી ન કરી છે તે બધી વધુ વચ્ચે આ પ્રક્રિયાને પૂર્ણ કરવી જરૂરી છે. નહીં તો પૈસા તેમના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થતો નથી અને તમારી અરજી નકારાત્મક થઈ શકે છે. e-KYC અને જમીનની ચકાસણી અનિવાર્ય બનાવવામાં આવ્યું છે અને કોઈ પણ ખેડૂત જે આ પ્રક્રિયાને પૂરી ન કરે તેને યોજનાનો લાભ મળશે નહીં.

PM કિસાન 16મી કિસ્ટ તારીખ અપડેટ: મહત્વપૂર્ણ લિંક

To Go Home PageClick Here
Official Website Click Here

Note: નમસ્કાર મિત્રો, અમે તમને gujyojana.com દ્વારા પહેલા સ્કીમ અને પરિણામ વિશે માહિતી આપીશું. પરંતુ અમારા દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીથી સંતુષ્ટ થવા માટે કૃપા કરીને એકવાર સત્તાવાર સમાચાર જુઓ. જો તમે કોઈપણ પ્રકારની માહિતી મેળવવા માટે પ્રથમ બનવા માંગતા હોવ તો અમારા ગ્રુપમાં જોડાઓ.

Note: નમસ્કાર મિત્રો, અમે તમને gujyojana.com દ્વારા પહેલા સ્કીમ અને પરિણામ વિશે માહિતી આપીશું. પરંતુ અમારા દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીથી સંતુષ્ટ થવા માટે કૃપા કરીને એકવાર સત્તાવાર સમાચાર જુઓ. જો તમે કોઈપણ પ્રકારની માહિતી મેળવવા માટે પ્રથમ બનવા માંગતા હોવ તો અમારા ગ્રુપમાં જોડાઓ.

Leave a Comment