Join Our WhatsApp Group!

Shramik Annapurna Yojana: ગુજરાતના આ 17 જિલ્લાઓમાં 5 રૂપિયામાં ભોજન મળશે, અહીં જુઓ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

રાજ્ય સરકારે ગુજરાતના 17 જિલ્લાઓમાં “શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના” શરૂ કરી છે, જે 5 રૂપિયાના ન્યૂનતમ ખર્ચે સંવેદનશીલ વ્યક્તિઓને સુલભ ભોજન પૂરું પાડે છે. આ કાર્યક્રમ સંવેદનશીલ વ્યક્તિઓ માટે એક સકારાત્મક પગલું છે.

શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

સરકારની પ્રચંડતાનું લાગું કરવામાં આવેલું ચોથું, 12 નવા કેન્દ્રોની હાલમાં મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ વિસ્તાર આ જિલ્લામાં અન્નપુર્ણા યોજના દ્વારા આપવામાં આવતા લાભોને મેળવવાની સાથે વધુ વ્યક્તિઓને સાધનારુપ કરશે. આ યોજનાને સુધારવા માટે, વ્યક્તિઓને આપણા શહેરના શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના કેન્દ્રમાં વ્યક્તિગત રીતે જવાઈ જોઈએ.

ગુજરાતમાં લોકસભા ચૂંટણીની પહેલાં, શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજનાની તહેવારી પ્રગતિ થઇ છે. વિશેષતઃ, 7 જિલ્લામાં રાજ્યના 12 નવા કદિયાનકા ખાતા કેન્દ્રો વર્ચ્યુઅલી ઉદ્ઘાટન થયો છે.

અનુક્રમે, વર્ચ્યુઅલ ઉદ્ઘાટનમાં આઇટીઆઈ-ગીર ગઢા અને આઇટીઆઈ-પાવી જેતપુરના નવામાં તરીકે નિર્માણ થયેલા ભવનો શામેલ છે. આ વર્ચ્યુઅલ કાર્યક્રમ માત્ર અધારાધારમાં ધ્યાન આપે છે, પરંતુ મજૂરી વિતરણની પ્રમાણિકતાને પણ દર્શાવે છે જે શ્રમ વિભાગમાં વિવિધ યોજનાઓમાં નામાંકિત લાભાર્થીઓને.

આ ઐતિહાસિક વાતચીતમાં, મંત્રી બળવંત સિંહ રાજપૂતે ભારતની આર્થિક સ્થિતિ વિશે સંદેશો આપ્યા, જોઈએ છે કે હવે દેશ વિશ્વના સૌથી મોટા અર્થશાસ્ત્રીયો વચ્ચે પાંચમું સ્થાને છે.

વધુમાં, તેની ઉલ્લેખ કરતા હોવાથી, તેમણે પ્રધાનમંત્રીની ઉદાર રોડમેપને મહત્વાકાંક્ષાની આવક કરી, જેમણે આગામી 25 વર્ષમાં ભારતને વિશ્વના ત્રણ મોટા અર્થશાસ્ત્રીયો વચ્ચે ત્રીજું સ્થાન પર ઉચ્ચારિત કરવાની આકાંક્ષા ધરાવી છે. આ ઉદાર યોજનામાં, ગુજરાતનો કૌશલ પરિસર મુખ્ય ખેલાડી તરીકે ઉભા આવે છે, જે આ બદલાવાત્મક પ્રવૃત્તિક પ્રવાસમાં એક મહત્વની ભૂમિકા ભજવવામાં આવે છે.

શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજનાને સમજવી

સરકારની શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના વિવિધ ક્ષેત્રોના કામગારોનો લાભ મેળવવાની દૃષ્ટિએ તમામ આહારનું પૂર્ણતાનું માટે રચેલું એક કલ્યાણ પ્રોગ્રામ છે. કામગારોમાં ભૂખ અને પોષણની દરમિયાને પર્યાવરણ કરવાનો ધ્યાન રાખી શરૂ કરવામાં આવેલ આ યોજના સરકારનું કામગારોના કલ્યાણની પ્રતિજ્ઞાનું એક પ્રમાણ છે.

Shramik Annapurna Yojana

મંત્રી રાજપૂતે રાજ્યમાં ઔદ્યોગિક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાઓમાં પ્રગતિની હાલમાં કેટલી વાટ કરાવતી શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજનાનો મહત્વ ઉધારાવ્યો છે, જેમાંથી માત્ર ચાર અભ્યાસક્રમો પ્રદાન કરવાથી હવે 50 અન્ય અભ્યાસક્રમો પ્રદાન કરે છે. આ વિસ્તાર યુવાનોને વિવિધ હુનરોમાં તાલીમ આપવા માટે ધરેપાકે અન્નપૂર્ણા યોજનાના આદર્શો સાથે અનુરૂપ છે.

આગાહી મુજબ, રાજ્ય સરકાર માન્યતા અપાવવાનો વચન આપ્યો છે કે તે સોનાને ભવિષ્યના 25 વર્ષમાં ભારતમાં વૃદ્ધિ કરતા વિવિધ ઉદ્યોગોના માગ પૂરી કરવા માટે કામગીરીને સાર્થક અને કુશળતાયુક્ત બનાવવામાં વિશેષ ધ્યાન આપશે.

તેમને રજૂની પણ માન્યતા આપવામાં આવી કે, હાલમાં, કામ કરનાર કુટુંબો ફક્ત ખોટું રકમ પ્રાપ્ત કરે છે. શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજનાની અધીન ગુજરાતના 17 જિલ્લામાં 278 કાડિયાનાકા નોકરીઓ નિયમિત દાખલ કરી રહે છે, નોમિનલ ભાવમાં 5 / – માં પોષકાહાર સાંજવા માટે. આજે, પ્રોગ્રામને વધુ કાર્યકર બનાવવા માટે 12 નવા કેન્દ્રોનું ઉદ્ઘાટન થયું છે, જેનાથી અનેક કામગારોને લાભ મળવામાં આવે છે.

મંત્રીજી અત્યારે રાજ્ય શ્રમ પુરસ્કારો સાથે 64 કામગારોને માનયા અને ચિંતનીઓનો માન્યતા આપ્યો છે. આ કામગારોને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં શ્રેષ્ઠતા દર્શાવવાનો પ્રદર્શન કર્યો હતો, જેમાં ઔદ્યોગિક સુખશાંતિનું રાખવું, જીવન બચાવવું અને ઉદ્યોગના ઉત્પાદનને ઘટાડવાની જેમ સાથે સાકારાત્મક યોગદાન આપ્યો હતો.

પુરસ્કારોમાં 16 કામગારો રાજ્ય શ્રમરત્ન, 16 કામગારો રાજ્ય શ્રભૂષણ, 16 કામગારો રાજ્ય શ્રવીર અને 16 કામગારો રાજ્ય શ્રમશ્રી પરિતોષિક મેળવ્યા છે. કુલ નગદ પુરસ્કાર રકમ આમોંત્રિત રૂપયા છે.

સેમીકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ પર ધ્યાન કેંદ્રિત કરીને, મંત્રીજી ને ભારત અને ગુજરાતનું સ્થાપન મહત્ત્વ આપ્યું હતું, જે આ ક્ષેત્રમાં વૈશ્વિક પાંચ સૌથી ચર્ચિત રાષ્ટ્રોમાં સ્થાન કરતું દેખાડ્યું હતું. સેમીકન્ડક્ટર ઉદ્યોગમાં કુશળ શ્રમશક્તિની વધતી માંગ સામાયી માટે, ગુજરાત સરકારે કૌશલ્યા – દ સ્કિલ યુનિવર્સિટી પર નવા કોર્સીઝ શરૂ કર્યા છે.

આ પ્રયાસોનો ઉદ્દીષ્ટ વ્યક્તિઓને જરૂરી કૌશળોથી સન્માનિત બનાવવાનો છે, ખાસ કરીને તેમની કામગીરો પર ફોકસ મૂકવાનો, જે સ્થળીય વસ્તીઓ પર વ્યવસાયો સ્થાપિત થાય છે, આથી રોજગારના સંભાવનાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. મંત્રીજી બીજી વિશ્વસમ્માન આપી છે કે ભારત, તેમના યુવા જનસંખ્યાથી, આવતા વર્ષોમાં કુશળ અને તરીકે તૈયાર શ્રમશક્તિ પ્રદાન કરીને વિશ્વમાં મુખ્ય યોગદાનકર્તા તરીકે ઉભા થઈ જશે.

પ્રધાનમંત્રી નરેંદ્રભાઈ મોદીએ 2047 સુધી ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે, આ દ્રષ્ટિની શ્રેષ્ઠતાથી શ્રમની મહત્વની ભૂમિકાને લાકીનીને દેખાવી છે. ઉદ્યોગના ઉત્પાદન અને સમગ્ર ઉત્પાદકતામાં શ્રમની મહત્વની રીતે ઓળખવાનું, રાજ્ય સરકાર કાર્યરત કામગારોમાં ઉત્સાહનું પ્રચાર કરતી છે.

રાજ્ય સરકાર વાર્ષિક રીતે શ્રેષ્ઠ કામગારોને ઉદ્યોગિક શાંતિ બઢાવવા અને ઉત્કૃષ્ટતામાં વધારાની પ્રર્થનાને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે રાજ્ય શ્રમ પુરસ્કાર અને પ્રયાસો આપે છે.

ઈવેન્ટ દરમિયાન, શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી બલવંત સિંહ રાજપુતે મહત્ત્વપૂર્ણ વિકાસ કર્યું છે કે મોયુ સાઇન કરી છે. આ સમરસતાઓ ગુજરાત સરકારના કૌશલ યુનિવર્સિટી, મીરાં માં શોભિત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ ડેન્ટલ કોલેજ અને હોસ્પિટલ, અને વીર નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટી સાથે રચેલાં છે.

આ સહકારનો સૂચન કૌશલ વિકાસ, શિક્ષણ અને આરોગ્યને વધારવામાં મહત્વપૂર્ણ પગલાં છે, જે વિકસન અને પ્રગતિની પ્રસ્તાવિત લક્ષ્યને સારી પ્રવૃત્તિ માટે સમર્થન કરે છે.

ભારતમાં શ્રમશક્તિની સુખાંતી બઢાવવા માટે, સરકારે શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજનાનું શરૂ કર્યું છે. આ ઉદાર યોજના તેમના પોષણાત્મક આવશ્યકતાઓને સાર્થક કરવામાં આવે છે, તાકી તેઓ સ્વસ્થ જીવન જીવી શકે. આ ઉદ્યોગની મુખ્ય દિશાઓ અને તેનો અસર કેવી રીતે છે, તેને સમજીએ છીએ.

કામદારો માટે લાભ

  • શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના શ્રમિકોની આરોગ્ય અને સુખાકારીને સુધારવામાં યોગદાન આપે છે કારણ કે તેમને નિયમિત પોષકતત્વવાળા ભોજન ખવારી રહેવાનું માન્યતાયુક્ત બનાવે છે.
  • શ્રમિકોમાં પોષકતત્વની અભાવો કાઢવી તથા સરળ શ્રમિક જૂથમાં પ્રોડક્ટિવિટી વધારવી એ યોજનાનું ઉદ્દેશ છે.
  • સ્થાનિક સમુદાયોનો સંબંધન જગાય છે અને યોજના લક્ષ્ય લાભાર્થીઓના સાંસ્કૃતિક અને આહાર પસંદગીને માન્યતાયુક્ત બનાવે છે.

મુખ્ય વિશેષતાઓ

  • પોષકતત્વોથી સમૃદ્ધ ભોજન: યોજના શ્રમિકોને સારવારતા માટે પોષણદાયક અને સંતુલિત ભોજનની પ્રાથમિકતા આપે છે, જેથી તેઓ તેમના કામ માટે જરૂરી પોષણ મેળવે છે.
  • સુલભતા: શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજનાની હેતુસ્વરૂપ, પોષણશીલ ખોરાક શ્રમિકોને તેમના કાર્યસ્થળો અથવા નજીકના સ્થળો પર સરળતાથી મળી જાય છે.
  • સ્થાનિક સમુદાયોથી સંયોજન: આ પ્રયાસમાં સ્થાનિક સમુદાયો અને સંસ્થાઓ સાથે સંયોજન કરે છે કે તેમનું વિતરણ પ્રક્રિયાને સુગમ બનાવે છે અને વિવિધ પ્રદેશોની વિશેષ આહારની જરૂરિયાતો નિપુણતાથી સામે આવે છે.

Note: નમસ્કાર મિત્રો, અમે તમને gujyojana.com દ્વારા પહેલા સ્કીમ અને પરિણામ વિશે માહિતી આપીશું. પરંતુ અમારા દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીથી સંતુષ્ટ થવા માટે કૃપા કરીને એકવાર સત્તાવાર સમાચાર જુઓ. જો તમે કોઈપણ પ્રકારની માહિતી મેળવવા માટે પ્રથમ બનવા માંગતા હોવ તો અમારા ગ્રુપમાં જોડાઓ.

Leave a Comment