Join Our WhatsApp Group!

Business Idea: આ મશીન ઉનાળામાં દર મહિને ₹50000 આપશે, હમણાં જ શરૂ કરો

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

આપણે જાણીએ છીએ કે ગરમીમાં સીલિંગ ફેન અટકવાનું કેટલું સમસ્યાનું છે! પરંતુ, પાઠરેપાઠ સુધી ફરીથી પરિસ્થિતિમાં સુધારાઓ કરવાની જરૂર છે; તેથી, બેંકિએ ઠીક કરેલા તરીકેથી વધુમાં વધુ દુકાન બંધાવવામાં આવે છે. પરંતુ, આમાં તમારા લાગત (ફક્ત ₹15,000) સાથે મહિને ₹40,000-50,000 કમાવવાનું સીલિંગ ફેન મશીન રિપેર વ્યાપારને સમજાવવામાં આવે છે.

Read More – Business Idea: આ વ્યવસાય વર્ષના તમામ 12 મહિના ચાલશે, આ મશીનથી દર મહિને ₹50,000 કમાઓ

વ્યવસાયિક વિચારો: સ્વચાલિત વિન્ડિંગ મશીન

આ વ્યાપારની મુખ્ય શસ્ત્ર છે સીલિંગ ફેન વાઇંડિંગ મશીન. આ મશીન વધુ સડતો અને સમાનરૂપે કોપર વાયરથી તેની બૂટી કરે છે જે ફાનને ચાર્જ કરવામાં આવેલ વાયરથી સ્થાન-સ્થાનમાં કડક અને સરળ થાય છે. મશીન-બનાવવાની સ્થિતિમાં મનુઅલ કામથી સહિતક્ષણનાં મફત અને મજબૂત મરજીયાત થશે. મશીન-બનાવવાના મરજીયાત 5-10 વખત લાંબા સમય સુધી સર્જનાર છે, તેથી ગ્રાહકો પરિસ્થિતિ અને પુનઃપુનઃ પસંદગી આપશે!

Read More – Business Idea: 70 હજાર રૂપિયાના મશીન વડે ઘરેથી મહિને 1.5 લાખ રૂપિયા કમાઓ.

આ મશીન શા માટે ખાસ છે?

 1. ફેન સતત અને સરસ મરજીયાત પર છે.
 2. મેન્યુયલ રિપેર્સ કરતાં વધુ સમય સુધી ચાલે છે.
 3. દર શહેર અને ગામમાં ફેન રિપેરની પ્રતિષ્ઠા રહેતી છે.
 4. મશીન ચાલાવવા માટે તકનીકી જ્ઞાનની જરુર નથી; થોડો ત્રાણિંગ આપવામાં આવશે.
 5. આ વ્યાપારનો વધુ સમજવા માટે, હું પટનામાં ગુરુ નાનક એન્ટરપ્રાઇઝસ નામના મશીન વેચકને મળ્યા. તેને વિવિધ મોડલ્સ બતાવ્યા અને વિશેષ માહિતી પણ આપી.
Business Idea
Business Idea

જાણો શું છે આ મશીનમાં ખાસ

 • ફેન હંમેશાં સ્થિર અને સારા સુધારામાં છે.
 • તે મેન્યુઅલ સુધારાઓથી વધુ સમય સુધી ચાલતી રહે.
 • દરેક શહેર અને ગામમાં ફેન મરજીની જરૂર છે.
 • મશીન ચલાવવા માટે તાકની જાણકારી જરૂરી નથી; થોડી તાલીમ આપવામાં આવે છે.

ઉનાળામાં સીલિંગ ફેન બંધ? ચિંતા કરશો નહીં, આવકનો સ્ત્રોત બનાવો!

અમે બરાનાં વખતે સીલિંગ ફેન વર્ક કરવાથી કેટલાક દિવસમાં વિઘટ થાય છે, તેમનો સમાચાર છે! માન્યુયલી મરજીયાત કરવાનો પરિસ્થિતિમાં, જરૂર પડતી છે; ઉપરથી, મેન્યુયલી મરજીયાત થતાં વાયર ટેળિઝ થતી રહેતી છે. પરંતુ, તેમનો એક મોટો વ્યાપાર અવસર છે! આ ગાઈડમાં, હું તમને સીલિંગ ફેન મશીન મરજીયાત વ્યાપાર સમજાવવા જઈએ, જેથી તમે ઓછો પૂઁજીનાં સાથે (ફક્ત ₹15,000) મહિને ₹40,000-50,000 કમાવી શકો છો.

આ છે કમાણીનું રહસ્ય!

આ વ્યાપારનો મુખ્ય સાધન છે સીલિંગ ફેન વાઇન્ડિંગ મશીન. આ મશીન વખતે કોપર વાયર સાથે દાખલ થયેલા ફેન વાયરને ટાઇટલી અને સમાન રાખવાનાં માધ્યમથી સુધારો કરે છે. આ મશીન દ્વારા થયેલા સુધારાઓ હાથવર્કથી વધુ ટિકાઊ અને મજબૂત છે. મશીન દ્વારા બનાવવામાં આવેલા સુધારાઓ 5-10 વખત વધુ સમય સુધી ચાલતા રહે છે, તેથી ગ્રાહકો ફરીથી અને ફરીથી પરત આવશે!

બિઝનેસ મોડલ સમજો

દરેક ઘરમાં એક ફેનની જરૂર છે, અને કેટલાક વર્ષો પછી તેની સેવા અથવા સુધાર આવશ્યક થાય છે, વિશેષકર ગરમીના મોસમમાં. આ જરૂરને પૂર્ણ કરીને, તમે ઘણી આવક કમાવી શકો છો, અને તેપછે પર્યાપ્ત પૂઁજીથી! ચાલો જોઈએ કેવી રીતે…

મશીનના આર્થિક મોડલથી પણ કમાણી કરી શકાય છે

પ્રારંભિક મોડલ ₹15,000માં ઉપલબ્ધ છે. તેની વિશેષતાઓ:

 • તે 12, 14 અને 16 વાયર વાળા વધુમાં વધુ ફેનને સુધારી શકે છે.
 • તે વિદ્યુત અને બેટરી દોને પર ચાલવે છે, તેવાં સમય સુધી પણ કાર્યક્ષમ રહેવું.
 • તે છોટું અને હળવું છે, થોડી તાલીમ સાથે સરળતાથી ચલાવવું.

તેની થોડી વધુ કિંમતવાળું (₹ 17,000) મોડલ પણ 6 બોલ બેરિંગ સાથે ઉચ્ચ ગતિવાળા ફેનને પણ સુધારી શકે છે. આ સાથે, તેની સુધારા વિશે પૂર્ણ માહિતિનો રહેઠાણ પણ ઉપલબ્ધ છે.

₹70,000 નું પ્રીમિયમ મોડલ ખસેડ્યા વિના શ્રેષ્ઠ સમારકામની ઓફર કરે છે. તેની વિશેષતાઓ:

 • વિશેષ સ્પ્રિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને તારના મોટાઇને આસાનીથી બદલવાની સાધના છે.
 • ડિજિટલ ટર્ન કાઉન્ટરનો ઉપયોગ કરીને જોઈએ કે વાયરના આવશ્યક સંખ્યા સાથે વાયર્સ વાઇન્ડ કરવાની સારાંશના કામ માટે.
 • તેની ટિકાવટ ઊભી અંશોથી છે.

પ્રીમિયમ મોડલમાં વધુ લક્ષણો છે, પરંતુ એન્ટ્રી-લેવલ મોડલ મહત્વપૂર્ણ સુધારાઓ માટે પર્યાપ્ત છે. વધારાના ફેન્સ માટે જરૂરી હોય તો સ્વતંત્ર રીતે કોઇલ ખરીદી શકાય છે.

આવશ્યકતાઓ અને આવકનો હિસાબ

 • આરંભમાં આ કામ ફક્ત ₹15,000 નો ભાવાના એક મશીન સાથે કરી શકાય છે.
 • ફેનનો સુધારવાના દ્વારા ₹100-150 કમાવવાની સંભાવના છે.
 • પૂંજીનો પ્રતિપાદન 1-2 મહિનામાં કરી શકાય.
 • દરરોજ 20-30 ફેન્સનું સુધારવાના દ્વારા, માસ ભરે ₹40,000-50,000 કમાવવાની સંભાવના છે.
 • આ કામની માટે વર્ષભર વધુ માંગ છે, વિશેષકર ગરમીના કાલમાં.
 • 1-2 સપ્તાહના પછી દરેક વ્યક્તિ તેની ચાલની શીખી શકે છે.
 • આ કામને એક વર્ષમાં સાથેજ શરૂ કરી શકાય છે, અને ચઢાવણીની તમામ અંગો વિશે માહિતિ મળતી છે.

તમે આ રીતે શરૂ કરી શકો છો

 • તમારી જરૂરાત અને બજેટ પર આધાર રાખીને મશીન મોડલ પસંદ કરો.
 • દુકાનદારથી 1-2 અઠવાડિયામાં પ્રશિક્ષણ લઈને મશીનને ચલાવવાનું શીખો.
 • કોપર વાયર જેવા આવશ્યક આઇટમ્ઝને ખરીદો.
 • પેમ્ફલેટ વિતરણ, ડિસ્કાઉન્ટ પરિચય અને ઇલેક્ટ્રિશિયનો સાથે સહયોગ કરીને પ્રથમિકરણ મોકલો.
 • ચંગા સેવા, 1 વર્ષની વૉરન્ટી અને ઘરે પિકઅપ સુવિધાનો સાથ, ગ્રાહકો ખુશ થઇને તમને ઓટોમેટિક રીકમેન્ડ કરશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

હોમ પેજ પર જવા માટેઅહીં ક્લિક કરો

Note: નમસ્કાર મિત્રો, અમે તમને gujyojana.com દ્વારા પહેલા સ્કીમ અને પરિણામ વિશે માહિતી આપીશું. પરંતુ અમારા દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીથી સંતુષ્ટ થવા માટે કૃપા કરીને એકવાર સત્તાવાર સમાચાર

Note: નમસ્કાર મિત્રો, અમે તમને gujyojana.com દ્વારા પહેલા સ્કીમ અને પરિણામ વિશે માહિતી આપીશું. પરંતુ અમારા દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીથી સંતુષ્ટ થવા માટે કૃપા કરીને એકવાર સત્તાવાર સમાચાર જુઓ. જો તમે કોઈપણ પ્રકારની માહિતી મેળવવા માટે પ્રથમ બનવા માંગતા હોવ તો અમારા ગ્રુપમાં જોડાઓ.

Leave a Comment